ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับตัวแทนเยาวชนโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”…/...[ 20 พฤศจิกายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลผาซ่อมคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 14…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560…/ช.อขส-ห. มอบนโยบายสายงานบริหารเขื่อนสิริกิติ์…/แผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วม...[ 8 พฤศจิกายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2560 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาดไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดแพร่…/นักกอล์ฟเยาวชน ขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ผู้สนับสนุน…/...[ 31 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับราษฎรตำบลร่วมจิต ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560...[ 25 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2560 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ รส.กฟผ. มอบรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../สอ.กฟผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ปี 2560/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดแข่งกีฬาเปตองสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ต้านยาเสพติด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักส...[ 18 ตุลาคม 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ]
ค้นหาจากหัวข้อข่าว [ อัพโหลดไฟล์ ] | [ ผู้ดูแลระบบ ]