วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

โครงสายสายบังคับบัญชา กฟผ.

ดูภาพขนาดใหญ่ ปรับปรุงวันที่ 3/3/64