วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

โครงสายสายบังคับบัญชา กฟผ.

ดูภาพขนาดใหญ่ ปรับปรุงวันที่ 10/5/59