วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิด เขื่อนดินแกนดินเหนียว (ปรับปรุง 17/09/2556)
ความสูง
113.60
  เมตร
ความยาวที่สันเขื่อน
810.00
  เมตร
ความกว้างที่สันเขื่อน
12.00
  เมตร
ความกว้างที่ฐานเขื่อน
630.00
  เมตร
ระดับที่สันเขื่อน
169.00
  เมตร รทก.

อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะของอ่างเก็บน้ำ
ระดับน้ำสูงสุดที่กักเก็บ
162.00
  เมตร รทก.
ระดับน้ำต่ำสุดที่ผลิตไฟฟ้า
128.00
  เมตร รทก.
ระดับน้ำแตกต่าง
34.00
  เมตร
ระดับน้ำท้ายเขื่อน
76.00
  เมตร รทก.
ปริมาณน้ำสูงสุดที่กักเก็บ
9,510.00
  ล้าน ลบ.เมตร
ปริมาณน้ำต่ำสุดที่กักเก็บ
2,850.00
  ล้าน ลบ.เมตร
ปริมาณน้ำใช้งานที่ผลิตไฟฟ้า
6,660.00
  ล้าน ลบ.เมตร
พื้นที่รับน้ำ
13,130.00
  ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด
259.60
  ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเฉลี่ย 10 ปี
4,819.00
  ล้าน ลบ.เมตร

ปริมาณน้ำระเหยและสูญเสียต่อปี

342.20

 

ล้าน ลบ.เมตร


ประตูระบายน้ำล้น (Spillway)
 
SPILLWAY
TYPE
TUNNEL
  -
CREST ELEVATION
150.50
  M.MSL
CONTROL GATE
2 RADIAL GATES
  -
GATE SIZE
11.85x15.00
  MxM
CAPACITY
3,250.00
  CMS

เครื่องกังหันน้ำ 

TURBINE

TYPE
FRANCIS
   
RATED HEAD
75.40
  M
RATED DISCHARGE
183.00
  CMS
RATED OUTPUT
130.50
  MW
WATER RATE
MAXIMUM
7.80
  CM/KWH (ปรับปรุง 31/08/2553)
AVERAGE
5.20
  CM/KWH
MINIMUM
4.60
  CM/KWH

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

GENERATOR

RATED OUTPUT

132.00

MVA

GENERATED VOLTAGE

13.80

KV

POWER FACTOR (LAGGING)

0.95

-

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
1 PHASE FREQUENCY 50 Hz. (MEIDENSHA/ABB)
(ปรับปรุง 31/08/2553)
KVA RATING 30000/40000/50000
CLASS OA/FA/FA TYPE BORSD
TEMPERATURE RISE WDG. 55 C OIL 55 C
TOTAL WEIGHT 92700 Kg. AIR CIRCULATION 800 M 3/MIN
TANK AND FITTING 23700 Kg. TANK DESIGN PRESSURE +/-1 Kg/CM 2
CORE AND COIL 36700 Kg. OIL QUANTITY 28000 LITTER
OIL 278500 Kg.

 

H WDG.

X WDG.

H NEUTRAL

RATED VOLTAGE (V)

132800

13800

-

INSULATION CLASS (KV)

196

15

15

B I L (KV)

900

110

110