วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

สอบถามสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ โทร 055-441840 หรือ (055)461150 - 3 ต่อ2111
   
ประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ โทร ภายใน 04-745 ต่อ 3030 - 2
Fax 04-745 ต่อ 3030
โทร (055)461136 หรือ 461140 - 3 ต่อ 3030 - 2
Fax (055)461140 - 3 ต่อ 3030
แผนกประชาสัมพันธ์ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
บ้านพักรับรองเขื่อนสิริกิติ์ / 
ร้านอาหาร/ห้องประชุมสัมมนา


โทร ภายใน 04-745 ต่อ 3502 - 5
Fax 04-745 ต่อ 3501
โทร (055)461134 เบอร์ตรง
โทร (055)461140 - 3และ(055)461150-5 ต่อ 3501 วันหยุด ต่อ 3504 - 5
มือถือ: 089-9616573 และ 086-9344250
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้จัดการ  ธรรมาศักดิ์ หิรัญ

   
สนามกอล์ฟ
โทร ภายใน 04-745 ต่อ 3605
 (สนามกอล์ฟ 08.00 - 22.00 น.)
มือถือ :
Fax (055)461140 - 3 ต่อ 3605
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้จัดการ นายมานพ หนูเปลี่ยน