วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"


      
 สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์
       ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามทางหลวงหมายเลข 1054 ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์ด้านซ้าย(ป้อมประตู1) ประมาณ 1 กม. สนามกอล์ฟ จะเห็นสนามอยู่ฝั่ง ตรงกันข้าม ต่อจากนั้น ขับรถมาเรื่อยๆจะเห็นทางเข้าเขื่อนฯ ให้เลี้ยวขวาข้ามสะพานแม่น้ำน่าน พอสุดสะพานแม่น้ำน่านให้ท่านเลี้ยวขวาอีกครั้ง และขัขรถตรงไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์
       ขนาดของสนามสนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ เป็นสนามมาตรฐาน 18 หลุม มีการจัดวางสนามให้เป็นไปตามธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด ซึ่งนักกีฬากอล์ฟที่เคยมาสัมผัสแล้วจะชื่นชอบเป็นอย่างมาก สนามมีการบำรุงรักษายู่เป็นประจำทุกวัน สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ จึงเป็นสนามที่ติดในอันดับต้นๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และยังถูกใช้จัดการแข่งขันไฟท์ใหญ่ๆมาแล้ว หลายครั้ง
       สนามยังเปิดให้บุคลทั่วไปมาใช้สนามได้ทุกวันทุกเวลา และยังให้เหมาปิดสนาม เพื่อจัดการแข่งขันได้
       สิ่งอำนวยความสะดวก Club House ขายอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์กอล์ฟ แคทดี้ รถกอล์ฟ
ภาพเลเอาท์หลุม : 1 : 2: 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11: 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18


ค่าสมนาคุณ สนามกอล์ฟ์เขื่อนสิริกิติ์
รายการ
ราคา
เหมาปิดสนาม (รองรับนักกอล์ฟ 100 ท่าน แคดดี้จริง 80 เสริม 20 คน)
10,000 บาท/ วัน
ค่าGreen Fee
200 บาท
ค่า แคทดี้
200 บาท/ รอบ / คน
ค่าเช่ารถกอล์ฟ
500 บาท / คัน /รอบ(18 หลุม)
ไดร์กอล์ฟ
1 ถาด (40 ลูก) 25 บาท