วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

 

ร้านอาหารระเบียงน่าน

ห้องประชุม/จัดเลี้ยง ห้องมณีน่าน
 

ห้องประชุม/จัดเลี้ยง มณีน่าน (การจัดโต๊ะ)
 

ระเบียงริมแม่น้ำน่าน
 

ห้องชมนที
 

ห้องโถงขนาดใหญ่
 
ห้องสัมมนาอาคาร OTOP


 
ชื่อห้องสัมมนา
ขนาดห้อง
ราคา/บาท
ห้องมณีน่าน
120 คน
3,000
ห้องชมนที
40 คน
2,000
ห้อง OTOP
20 คน
2,000