วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"


พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) จำลอง

ประวัติและความเป็นมา
              พระพุทธสิริสัตตราช หรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ เป็นพระพุทธรูป โบราณปาง สมาธิ ประทับนั่งบนขนาดหางของพญางู 7 องค์ เหนือองค์พระมีพญางูทั้ง 7 ชูเศียร แผ่พังพาน ปกป้องคุ้มครองอยู่ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญบารมี หลวงปู่สอ พันธุโล (พระครูภาวนากิจโกศล) แห่งวัดบ้านหนองแสง ตำบลสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งได้จากนิมิตภาวนา เมื่อครั้งหลวงปู่ได้ปฏิบัติธรรมในพรรษา ที่ 8 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
              พระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แก่ หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แห่งวัดหินหมากเป้ง, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ ,หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ แห่งวัดป่าหนองบัวบาน, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร และหลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล ล้วน ได้พิจารณาแล้ว ต่างยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่ง สามารถปกป้อง คุ้มครอง ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านเมือง อีกทั้งกรมศิลปากร ได้พิสูจน์ ยืนยันแล้วมีความเห็นว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งใน ประเทศไทย
              ในปีพุทธศักราช 2542 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง ประชาชนคนไทยต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า หลวงปู่สอ ซึ่งมีพระพุทธรูปคู่บุญบารมี อันได้แก่ หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (ภายหลัง หลวงปู่สอ ได้ถวายชื่อเป็นทางการว่า พระพุทธสิริสัตตราช ซึ่งหมายถึง "พระพุทธรูปหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย ์ผู้ทรง เป็นสิริแห่งแผ่นดิน") ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งฝนและความร่มเย็น โดยเฉพาะผู้มีคุณธรรมและบารมีธรรม สามารถกำหนดจิต อธิษฐานขอฝน ให้น้ำท่าบริบูรณ์ได้ ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2542 นี้ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ ควรที่ปวงพสกนิกรจักได้แสดงความปิติชื่นชมโสมนัสและแสดงกตัญญูกต เวทิตคุณถวายให้ประจักษ์ หลวงปู่สอจึงมีดำริจัดสร้างพระพุทธสิริสัตตราช องค์จำลองขึ้น ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว จำนวน 2 องค์ เพื่อน้อมเกล้าน้อม กระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพระราชทานให้ การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
              สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธสิริสัตตราชจำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) องค์นี้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2542 และ กฟผ.ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์องค์นี้ เมื่อครั้งเสด็จ พระราชดำเนินมาประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษเขื่อนสิริกิติ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 อีกด้วย
              สำหรับดอกไม้บูชาพระพุทธสิริสัตตราชหรือหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นี้ได้แก่ สัตตบงกชหรือดอกบัวสีชมพู โดยผู้บูชากำหนดจิตอธิษฐานตั้งสัจจะ ไม่ฆ่า ไม่ทำร้าย และไม่กินงูทุกชนิด จะนำความเจริญรุ่งเรืองและนำความร่มเย็นมาสู่ตนเองและครอบครัว