วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนสิริกิติ์
            เขื่อนสิริกิติ์ นับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำน่านเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 13,350 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 82.89 พื้นที่เกษตรกรรมและ ที่อยู่อาศัยร้อยละ 15.16 และเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำเพียงร้อยละ 1.95 พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร ความยาวตามลำน้ำขึ้นไปจรดที่ราบของอำเภอสา จังหวัดน่าน 129 กิโลเมตร ส่วนกว้างของอ่างน้ำที่กว้างที่สุด 20 กิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1,176 มิลลิเมตร

ตกปลา
           บริเวณริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามพร้อมทั้งมีพื้นที่ให้ท่านได้ตกปลา ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่ง
พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในเขื่อนสิริกิติ์
ต้นสักทอง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis Linn.f.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ TEAK
ชื่ออื่น เคาะเยียโอ ปายี้ เป้อยี เส่บายี้
            เป็นไม้ผลัดใบ สูงตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น เปลือกในสีเขียวอ่อน ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ปลายแหลมโคนมน ยาว 25-40 เซนติเมตร กว้าง 20-30 เซนติเมตร ผิวใบมีขนสากมือ มีต่อมเล็ก ๆ สีแดงเหมือนเลือด ดอกขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลแห้งค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกและเป็นผลเดือน มิถุนายน-ตุลาคม ขยายพันธุ์ โดยเมล็ดและปักชำ ประโยชน์ ใช้ในการก่อสร้างเครื่องเรือน
ต้นประดู่ พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล
จังหวัดชลบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz
วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
            ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงกว่า 20 เมตรขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นและแล้ง เรือน ยอดเป็นพุ่มทรงกลม หรือรูปเจดีย์ต่ำ ๆ ใบเป็นช่อมีใบย่อย 7-9 ใบ ลักษณะเนื้อไม้สีแดงอมเหลือง ลายสวยงาม ประโยชน์ใช้การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ทำเครื่องเขียน เปลือกให้น้ำฝาดชนิดPyrogallol และ Catechol สีน้ำตาลใช้ย้อมผ้า
ต้นพี้จั่น พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia brandisiana Kurz
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น จั่น ปี้จั่น
            ไม้ต้นผลัดใบสูง 8-20 เมตรเปลือกสีเทา ใบประกอบรูปขนนก ออกเวียนสลับมีใบย่อย 13-21 ใบ ดอกรูปดอกถั่ว สีขาวปนม่วง ออกตามง่ามใบ ผลเป็นฝักแบนเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบเป็นสันเมล็ดมีน้ำตาลดำ 1-4 เมล็ด ออกดอก มีนาคม-พฤษภาคม ขยายพันธุ์โดยเมล็ดและปักชำรากประโยชน์ ไม้ทำเยื่อกระดาษ ด้ามเครื่องมือ ของเล่นเด็ก ทำดอกไม้ประดิษฐ์
ต้นคูน ชื่อพื้นเมือง คูน, ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula Linn.
            ไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็ก-กลาง สูง 15 เมตร
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป เปลือก
เกลี้ยงสีเทาอมน้ำตาลใบเป็นช่อเนื้อใบเกลี้ยง
ค่อนข้างบาง ประโยชน์ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ฝักเป็นยาระบาย บรรเทาอาการแน่นหน้าอก แก้ลม ดอกแก้ไข้เป็นยาระบาย เปลือกและใบ บดผสมทาฝีและเม็ดตามร่างกาย ใบต้มรับประทานเป็นยาระบาย รากฝนทารักษาขี้กลากและเป็นยาระบาย
ต้นงิ้วป่า ชื่อพื้นเมือง นุ่นป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bombax valetonii Hochr.
            เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบสูง 15-25 เมตร พบตามป่าเบญจพรรณ ลำต้นเปลาตรงเปลือกสีเทาอมเขียวเรือนยอดโปร่ง แผ่กว้าง ใบเป็นช่อ ใบย่อยออกจากจุดเดียวกัน ดอกโตสีขาวกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผลแก่จัด จะแตกอ้าตามรอยประสาน เมล็ดเล็ก ห่อหุ้มด้วยปุยสีขาว
ต้นปอแดง ชื่อพื้นเมือง ปอขนุน, ปอแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sterculia guttata Roxb.
            เป็นไม้ผลัดใบขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-15 เมตรลำต้นเปลาตรงเปลือกสีเทาเรียบใบเดี่ยวรูปไข่ แถบขอบขนาน ดอกเล็กสีเหลืองรวมกันเป็นช่อ สั้น ๆ ผลรูปกระสวยโค้ง สีเหลือง ผิวแข็งเป็นหนังผลแก่แตกอ้าเมล็ดรูปรี ๆ สีดำ 4-6 เมล็ดลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาล ประโยชน์ ไม้ใช้ทำไม้แบบลังใส่ของเปลือกให้ใยสีขาว ใช้ทำเชือกและทอผ้า
ต้นไม้แดง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดตาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Xylia xylocarpa (Roxb.)
ชื่ออื่น กร้อม คว้าย ไคว เพร่ จาลาน
            ไม้ผลัดใบสูง 15-25 เมตร เปลือกสีเทาอมแดงแตกสะเก็ดล่อนเป็นแผ่น ๆ เปลือกในสีน้ำตาลแดงและมีน้ำเลี้ยงสีแดงซึมออกมา ดอกเล็กสีเหลือง
กลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกรวมกันเป็นกระจุกรูปทรงกลมบนก้านช่อ คล้ายดอกกระถิน ผลเป็นฝักรูปไต แบนแข็ง ยาว 7-10 ซม. ฝักแก่ สีน้ำตาลอมเทาแตกม้วนบิดงอ เมล็ดแบน ประโยชน์ เนื้อไม้แข็งเหนียว ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน เกวียน ต่อเรือ หมอนรองรางรถไฟเครื่องมือการเกษตร
ต้นยอป่า (คุ คุย โคะ สลักป่า สลักหลวง) วงศ์ RUBIACEAE
            ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบสูง14-15 ม. ลำต้นมักคดงอ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมรีๆตามก้านและกิ่งอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป ดอกสีขาวโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแจกันทรงสูงประโยชน์ ไม้ทำเสา เครื่องเรือน รากแก้เบาหวานใบอังไฟนึ่งปิดหน้าอก หน้าท้อง แก้ไอ แก้ม้ามโต แก้จุกเสียด
แก้ไข้ผลอ่อนกินเป็นยาแก้คลื่นเหียนอาเจียนผลสุกงอมเป็นยาขับระดูสตรี และขับลมในลำไส้ เปลือก ราก เนื้อไม้และใบให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า
ต้นไข่เน่า (ขี้เห็น ปลู คมขวาน ฝรั่งโคก)
Vitex glabrata F. Muell.
วงศ์ LABIATAE
            ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 10-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปทรงกลมรี ค่อนข้างทึบ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องเล็ก ๆ ตามยาวลำต้นใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบ ย่อย ดอกเล็ก สีขาวเหลืองอ่อน หรือแดงเรื่อ ๆ คล้ายดอกมะเฟือง ออกเป็นช่อโต ๆ ตามปลายกิ่ง ประโยชน์ เนื้อไม้ทำฝา เครื่องเรือน พานท้ายและรางปืน ไม้จิ้มฟัน รากและเปลือกรับประทานเป็นยาสมานท้อง แก้ท้องร่วง แก้เด็กอุจาระเป็นฟอง แก้บิด เป็นยาเจริญอาหาร
ต้นสมอไทย (ม่าแน่ สมออัพยา หมากแน่ะ)
Terminalia chebula Retz.
วงศ์ COMBRETACEAE
            ไม้ยืนต้น ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง ไม่มีพูพอนเปลือกสีน้ำตาลแก่ค่อนข้างดำ ใบเดี่ยว รูปมน
รูปไข่ ดอกขึ้นอยู่บนช่อที่แตกกิ่งก้าน มีกลิ่นหอม ประโยชน์ ผลรับประทานได้ คนจีนนำไปประกอบอาหาร ผลเต็มไปด้วยแทนนินอาจมีมากถึง 46 % จึงเหมาะใช้สกัดแทนนินใช้ย้อมผ้าให้สีดำนอกจากนี้ยังใช้รับประทานเป็นยาระบายได้ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องประดับบ้าน หรือใช้ในการก่อ สร้างทั่วไป ทำเครื่องมือกสิกรรม เปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังและย้อมผ้า
ต้นติ้ว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
วงศ์ GUTTIFERAE
            ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-35 เมตรมักผลัดใบก่อนออกดอก
และจะผลิใบพร้อมกับเริ่มออกดอกหรือช้ากว่าเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลม มีหนามแข็งตามลำต้น เปลือกสีน้ำตาลปนแดงแตกล่อนเป็นสะเก็ด เปลือกชั้นในสีน้ำตาล อกสีชมพูหรือสีขาวผลรูปกระสวยผิวแข็ง สีน้ำตาล-น้ำตาลดำ ประโยชน์ ใบอ่อน ยอดอ่อนและดอกอ่อน รสเปรี้ยวหรือรสฝาดรับประทานเป็นผักสดและใช้ทำอาหารประเภทต้มยำ ลาบ น้ำตก
ต้นรัง พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดอุดรธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq.
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น เรียง เรียงพนม เปา เปาดอกแดง ฮัง
            ไม้ต้นผลัดใบสูง 15-20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องลำตามความยาวลำต้นใบเดี่ยว
เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ดอกสีเหลืองกลิ่นหอมอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อ ผลแหลมรูปกระสวยมีปีกยาว 3 ปีก
ปีกสั้น 2 ปีก ประโยชน์ เนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง ใช้ก่อสร้างส่วนที่ต้องการความแข็งแรง และทำเครื่องมือการเกษตร
ต้นมะหาด พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocapus lakoocha Rob.
วงศ์ MORASEAE
ชื่ออื่น หาด ตาแป หาดหนุน
            ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 15-25เมตรเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน รูปรีถึงรูปไข่ ผิวใบมีขนสากทั้งสองด้าน ขอบใบแก่เรียบ หรือเป็นคลื่นบาง ๆ ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองออกรวมเป็นแท่งกลมขนาดเล็ก ผลรวมรูปทรงกลมบุบเบี้ยว สุกสีเหลืองประโยชน์ เนื้อไม้หยาบ แข็ง เหนียว ทนทานมาก ใช้ก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องดนตรี เปลือกทำเชือก รากให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า แก้ไข้ ขับพยาธิ
ต้นผักหวาน Melientha suavis Pierre
วงศ์ OPILIACEAE
            ไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง 6-15 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปมนถึงรูปไข่ดอกเป็นช่อ ส่วนใหญ่อยู่เป็นกลุ่ม ๆ บริเวณลำต้นหรือกิ่ง ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ละต้น ดอกเพศผู้มีกลีบ ดอกสีเขียวอ่อนผลเป็นผลเดี่ยวแบบผลเมล็ดแข็ง รูปไข่ มีเนื้อมาก ผลอ่อนสีเขียวและผลแก่สีเหลืองส้มหรือเหลืองแดง ประโยชน์ ยอดอ่อน ใบอ่อนดอกอ่อน นำมาประกอบอาหาร เยื่อบางหุ้มเมล็ดกินได้รสหวาน
ต้นตะแบก Lagerstroemia calyculata Kurz
วงศ์ LYTHRACEAE
            ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบโคนต้นมักเป็นพูพอน เปลือก
สีเทา แตกล่อนเป็นแผ่นโต ๆ ใบเดี่ยวรูปรีแกม รูปหอก เนื้อใบหนา มีขนสีเทา
หรือสีน้ำตาล ดอกเล็กสีขาวและปนม่วงซีดๆ ออกรวมกันเป็นช่อตาม
ปลายกิ่ง ผลเป็นผลแห้งรูปรีขนาดเล็ก ประโยชน์ เนื้อไม้สีน้ำตาลถึง
น้ำตาลอมเทา เนื้อละเอียดแข็งใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการรับน้ำ
หนักมาก เปลือกปรุงเป็นยาแก้บิด มูกเลือด
ชิงชัน (เก็ดแดง ประดู่ชิงชัน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dallbergia bariensis Pierre
            ไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ สูงประมาณ 25 เมตรขึ้นในป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ
เรือนยอดเป็นพุ่มเปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเทาใบเป็นช่อมีใบย่อยดอกสีขาวอมม่วงออกเป็นช่อ ผลเป็นฝักยาว ประโยชน์ ไม้ใช้ทำเครื่องเรือนอย่างดี แก่นผสมยาบำรุงโลหิต เปลือก ใช้ต้มชำระล้าง และสมานบาดแผลเรื้อรัง
ต้นเสี้ยวดอกขาว (เปียงพะโก โพะเพ่)
Bauhinia variegata L.วงศ์ LEGUMINOSAE - CAESALPINOIDEAE
            ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างค่อนข้างโปร่ง ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลม ปลายใบเว้าลึก โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวหรือสีม่วงกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ฝักแก่แล้วแตก ประโยชน์ เปลือกมีสารฝาด ใช้ย้อมแห อวนให้คงทน ไม้เป็นเชื้อเพลิง ใบอ่อนและฝักอ่อนเป็นอาหาร