ต้นผักหวานที่ใหญ่
          ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ โดยการเดินป่าออกตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. โดยค้นพบในปี พ.ศ. 2546
         การเดินทาง
         ต้นผักหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บนพื้นที่เขาสูงห่างจากร้านอาหารระเบียงน่าน ไปตามเส้นทางภายในเขื่อนสิริกิติ์ ผ่านสะพานแม่น้ำน่าน จนกระทั่งถึงสวนสุมาลัยรวมระยะทางประมาณ 1,700 กิโลเมตร ช่วงนี้เดินทางโดยรถยนต์
         ต่อจากนั้นเป็นการเดินทางเท้าจากบริเวณลานจอดรถสวนสุมาลัย ขึ้นทางศาลาธรรมถึงจุดชมวิวที่ 1 ระยะทางประมาณ 1,500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที(หรือ 2เหนื่อยแก่ๆพื้นที่เป็นเขาสูงตลอดการเดินทางแต่สนุกมาก) ห่างจากจุดชมวิวที่ 1 อีกประมาณ 500 เมตร จะพบกับดงผักหวานขึ้นอยู่มากมาย และในบริเวณนี้มีต้นผักหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงประมาณ 8 เมตร 11 เซนติเมตร และมีความโตโดยรอบต้น 124 เซนติเมตร คาดว่ามีอายุมากกว่าการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ประมาณ กว่าร้อยปี
         ผักหวานเป็นเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถนำยอดหรือใบอ่อนมามาประกอบอาหารได้ รสชาดดีและมีราคาสูง ในฤดูใบไม้ผลิตชาวบ้าน จะเดินทางเท้าเข้าไปเก็บยอดผักหวานบนเขาสูงมาวางขายบริเวณข้างไหล่ทาง เป็นแแนวยาวตลอดเส้นทางเข้าเขื่อนสิริกิติ์ ตันผักหวานนับเป็นพันธุ์ไม้ธรรมชาติที่มีคุณค่าอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย