เขื่อนดินช่องเขาขาด    แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
การทำส้มควันไม้
การเลี้ยงไส้เดือนแดง
การเลี้ยงกบกระชัง
การปลูกสบู่ดำ
การปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
 

การเลี้ยงหมูหลุม

            การเลี้ยงหมูหลุมโรงเรือนเป็นแบบหน้าจั่วธรรมดา  ขนาดคอก 4X 6 เมตร  ผนังคอกก่ออิฐบล็อคความสูงประมาณ  1  เมตร  ทั้ง  4  ด้าน
            พื้นคอกขุดดินให้ลึกประมาณ  90 ซม.  วัสดุรองพื้นประกอบด้วย
            ชั้น  1 ฟาง              (หนา 30  ซม.)
            ชั้น 2 ปุ๋ยคอก           (หนา 15 ซม.) 
            ชั้น 3 รำละเอียด       (หนา 15 ซม.) 
            ชั้น  4 แกลบดิบ       (หนา 30 ซม.)  
            ทำ 3 ครั้ง  แต่ละครั้งราดวัสดุรองพื้นส่วนผสม EM และกากน้ำตาลอย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ น้ำ 10 ลิตร ราด EM ให้ทั่ววัสดุรองพื้นให้มีความชื้นประมาณ 40-50 % หมักไว้ประมาณ 3 วัน ก่อนการปล่อยหมูเข้าไปเลี้ยง


อาหารที่ใช้เลี้ยงหมูหลุม
            
ปอสา  ผักบุ้ง หรือต้นกล้วย  รำละเอียด  อาหารสัตว์  กล้วยน้ำว้า  ผสมด้วยน้ำ  EM   ให้หมูกินวันละ 2 มือ เช้า-เย็น

ที่ตั้ง