แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการระบายน้ำ

มวลชนสัมพันธ์
บ้านพักรับรอง
วัว-ควาย จากการไถ่ชีวิต
          เขื่อนดินฯเลี้ยงไว้ 4 ตัว และวัวทุกตัวได้มาจาก การไถ่ชีวิตโคกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 ได้ให้กำเนิดลูกวัวเพศผู้ จำนวน 1 ตัว จากการผสมเทียม สุขภาพดีแข็งแรงมาก
          เขื่อนดินฯเลี้ยงไว้2 ตัว และควายทั้ง 2 ตัวได้มาจาก การไถ่ชีวิตโคกระบือ จากโรงฆ่็าสัตว์ ปัจจุบันสุขภาพดีแข็งแรง ขณะนี้อยู่ในวัยรุ่น
          ประโยชน์ที่ได้จากการเลี้ยง วัว และควาย ช่วยกำจัดวัชพืช และเพิ่มปริมาณปุ๋ยคอก ให้กับโครงการได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่ง

107 หมู่ที่ 2 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โท ร 055499352 ต่อ 104 (ที่ทำการ:ในเวลาทำการ) 103 นอกเวลาทำการ