บทที่   11 แนวโน้มของโทคโนโลยีสารสนเทศ

aniberry01_red.gifการปรับตัวขององค์การในยุคสารสนเทศ

bullet_heart.gifแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การ

aniapple_red.gifเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาค

anitomato_red.gifการปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยนางสาวฐิรกานดา โฉมยงค์    46112380102
กลับหน้าหลัก MIS